Om föreningen

Vi är en ideell arrangerande musikförening. Våra konserter ligger i huvudsak inom Hanebo församling i Hälsingland.

Våra konserter arrangeras normalt i samarbete med Kulturutveckling Gävleborg och med stöd av Norlanders donationsstiftelser, Statens kulturråd och Kulturenheten Bollnäs kommun.

Programbladet för KiKa ges ut två gånger/år.

Ett vårprogram och ett höstprogram. Vårt verksamhetsår är kalenderåret.

Bli medlem i Kilafors Kammarmusikförening - betala in 100:-på bankgiro 229-4148 som ger dig 20:- rabatt på våra konserter 2018, eller 150:-/familj. Medlemskortet får du vid ditt första besök på något av våra arrangemang. Glöm inte att uppge ditt namn om du betalar in på bankgiro.

Det går självklart också att betala medlemskap direkt i biljettkassan.

Vill du ha programblad och nyheter via mejl, meddela då din mejladress till info@kikamusik.se.

Kilafors kammarmusikförenings styrelse 2018:

Mats Söderqvist, ordförande

Dagmar Wall, kassör

Åke Tylöskog, sekreterare

Gunnar Forsman, ledamot

Tage Blomqvist, ledamot

Peter Degerfeldt, ledamot

Ann-Helene Olsson, supl.

Karin Eriksson, supl.

 

Rolf Westergren, revisor

Georg Olsson, revisor

Magnus Bergvall, valberedning

Christer Byström, hemsida, generalprogram

 

--------------------------------------------------------------------------------------