--------------------------------------------------------------------

Retorica Duo - M. Fogel, H. Mackenzie, P. Mo

16 mars 2018 Hanebo församlingshem

--------------------------------------------------------------------

Treitlerkvartetten - O. Treitler, C. Waldemarsson Treitler, J.Inge, F. Graden

25 februari 2018 Hanebo församlingshem

--------------------------------------------------------------------

DORINA DUO - Dora Seres, Nina Schlemm.

26 januari 2018 Hanebo församlingshem

--------------------------------------------------------------------