Om föreningen

 

Vi är en ideell arrangerande musikförening. Våra konserter ligger i huvudsak inom Hanebo församling i Hälsingland.

Våra konserter arrangeras normalt i samarbete med Kultur Gävleborg och med stöd av Norlanders donationsstiftelser, Statens kulturråd och Kulturenheten Bollnäs kommun.

 

Programbladet för KiKa ges ut två gånger/år.

Ett vårprogram och ett höstprogram. Vårt verksamhetsår är kalenderåret.

 

Bli medlem i Kilafors Kammarmusikförening - betala in 100:-på bankgiro 229-4148 som ger dig 20:- rabatt på våra konserter 2019, eller 150:-/familj. Medlemskortet får du vid ditt första besök på något av våra arrangemang. Glöm inte att uppge ditt namn om du betalar in på bankgiro.

 

Det går självklart också att betala medlemskap direkt i biljettkassan.

Vill du ha programblad och nyheter via mejl, meddela då din mejladress till info@kikamusik.se.

 

Kilafors kammarmusikförenings styrelse 2019:

 

Mats Söderqvist,   ordförande       

Dagmar Wall,        kassör

Åke Tylöskog,      sekreterare

 

Gunnar Forsman, ledamot

Tage Blomqvist,    ledamot

Peter Degerfeldt,    ledamot 

Ann-Helene Olsson,    supl.

Monica Szymaniak Fäst, supl.


Rolf Westergren,    revisor

Georg Olsson,        revisor

Magnus Bergvall,    valberedning--------------------------------------------------------------------------------------