Carr - Quennerstedt

22 september 2012 Hanebo församlingshem

Voces Nordicae

14 oktober 2012 Hanebo kyrka

Duo Dialog

25 oktober 2012 Hanebo församlingshem

"Ensamhetens ljuvhet"

28 november 2012 Hanebo församlingshem